หมวดหมู่
Article

BIM | คำถามเมื่อเริ่มต้นโครงการ

ความต้องการใช้ BIM มักเกิดจากข้อกำหนดของเจ้าของโครงการห […]

หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่า ในการทำ BIM ควรมีการใช้ BEP ก่อนเริ่มงานด้วย ใช่หรือไม่?

การทำ BIM คือการทำงานที่เห็ยภาพตรงกันทุกฝ่ายBEP ก็คือ ก […]

หมวดหมู่
Article

แผนการใช้ BIM

การนำ BIM มาใช้ในองค์กรเป็นงานที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จโด […]

หมวดหมู่
Article

EIR | รู้จักและความเกี่ยวข้อง

ความต้องการของโครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน ได้เคยทำ […]

หมวดหมู่
Article

ความเชื่อเกี่ยวกับ BIM

จากแนวคิดที่ไม่ขึ้นกับความนิยมของยุคสมัยของบทความนี้ มี […]

หมวดหมู่
Article

การสร้าง BIM Execution Plan (BEP)

ทุกโครงการ BIM ควรมี BEP เสมือนเป็นธรรมเนียมสำหรับปฏิบั […]

หมวดหมู่
Article

BIM Execution Plan (BEP) คืออะไร?

เอกสารสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารโครงการเพื่อบริหารจัดกา […]

หมวดหมู่
BIM Software

ISO 19650… แล้วไงต่อนะ?

ตอนนี้เรามีมาตรฐานที่เกี่ยวกับ BIM ออกมาแล้ว คือ ISO 19 […]

หมวดหมู่
Article

ความสำคัญของข้อมูลใน BIM

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานในระบบ BIM ข้อมูลที่ […]

หมวดหมู่
News

ส่องตลาดก่อสร้างอาคาร 1 ล้านล้าน จี้รัฐหนุน BIM Thailand เซฟคอสต์ปีละ 1.5 แสนล้าน

ตลาดรับเหมาก่อสร้างอาคารปีละ 1 ล้านล้านบาท ได้เวลาใช้เท […]