หมวดหมู่
Article

การจัดระเบียบชื่อไฟล์ในกระบวนการ BIM

BIM | ทำงานกับไฟล์ การทำงานในระบบดิจิทัลบนไฟล์ต่างๆมีกา […]

หมวดหมู่
Article

รางวัล 15 อาคารแห่งปี โดย ArchDaily

ArchDaily ประกาศรางวัล Building of the Year ประจำปี 202 […]

หมวดหมู่
Article

AIM คืออะไร, จุดเริ่มต้นของข้อมูลสำหรับ BIM6D

Asset Information Model (AIM) BIM Model เป็นแบบจำลองทรั […]

หมวดหมู่
Article

TBIM ขยายเวลาสมัครสมาชิกฟรี FREE

ใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สมาคม BIM แห่งประเทศไทย (TB […]

หมวดหมู่
Article

Aqua Tower กับ Facade แนวดิ่งแบบ Vertical Topography

Studio Gang ได้สร้างภูมิประเทศแนวดิ่งเป็น Facade ของอาค […]

หมวดหมู่
Article

BIM กับความท้าทายในการนำไปใช้งาน


BIM | กับความท้าทาย เป้าหมายหนึ่งที่หลายฝ่ายอ้างว่าต้อง […]

หมวดหมู่
Article

บรรยายเรื่อง “ความร่วมมือเพื่อยกระดับวิชาชีพระหว่างสถาบัน BIM กับภาคการศึกษา ศูนย์ Tekla สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี”

BIM Saturday Night เสาร์ที่ 13 ก.พ. 2021 เวลา 20:00 น. […]

หมวดหมู่
Article

Apple มีแนวคิดในการสร้าง Apple Store อย่างไร

เมื่อเราเดินเข้าไปใน Apple Store จะรับรู้ได้ถึงความแตกต […]

หมวดหมู่
Article

สร้างวิหาร Notre Dame ใหม่ ด้วย Revit

จากข่าวที่วิหาร Notre Dame ถูกไฟไหม้ไป เป็นที่น่าเสียดา […]

หมวดหมู่
Article

การพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 19650 ในแต่ละประเทศ

มาตรฐาน BIM | พัฒนาการบนความแตกต่าง การเริ่มต้นทำงานด้ว […]