หมวดหมู่
Article

BIM | การประสานงานด้วยข้อมูล

หลังจากการเข้าปฏิบัติงานในสนามการออกแบบและก่อสร้าง การเ […]

หมวดหมู่
Article

BIM | การเข้าปฏิบัติงาน

เมื่อทีมของผู้ร่วมงานได้ผ่านการพิจารณาให้เข้าทำงานแล้วจ […]

หมวดหมู่
Article

BIM | จัดเตรียมเพื่อเสนอการทำงาน

เงื่อนไขประกอบการประมูลในการทำงานด้วย BIM มุ่งเน้นที่จา […]

หมวดหมู่
Article

BIM | เตรียมข้อมูลความต้องการของโครงการ

ข้อมูลสำหรับการดำเนินโครงการที่เป็นไปตามจุดประสงค์การใช […]

หมวดหมู่
Article

BIM | เริ่มด้วยความต้องการโครงการ

ขั้นตอนทำงานที่เกี่ยวกับ BIM โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 1 […]

หมวดหมู่
Article

AIM | Model ข้อมูลทรัพย์สินอาคาร

ข้อมูลทรัพย์สินอาคารเป็นความต้องการที่สำคัญหลังจากการส่ […]

หมวดหมู่
Article

3 เทคโนโลยีออกแบบที่จะเปลี่ยนการก่อสร้าง

ปัจจุบันเราต้องการที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้น […]

หมวดหมู่
Article

Federated Model | แนวคิดของการทำงานร่วมกัน

รูปแบบการสร้าง Model เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นแนวทางที่ค […]

หมวดหมู่
Article

BIM Collaborative | บางสิ่งที่ควรรู้

การทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานของ BIM เป็นพื้นฐานที่ทุ […]

หมวดหมู่
Article

CDE | บริบทของการจัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูลเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับ BIM โดยตรงถึ […]