BIM | คำถามเมื่อเริ่มต้นโครงการ

ความต้องการใช้ BIM มักเกิดจากข้อกำหนดของเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการกำหนดเงื่อนไขของความต้องการขึ้นมา ข้อกำหนดได้ถูกระบุในเงื่อนไขการเสนอการทำงานที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของผู้ว่าจ้างนั้นๆ ความกว้างขวางของการใช้ BIM ทำให้มีความแตกต่างของราคา ระยะเวลา และเนื้อหาของความละเอียด ขณะที่ข้อกำหนดการใช้ BIM ระบุเพียงข้อมูลโดยสังเขป การตัดสินด้วยราคาต่ำสุดโดยไม่ได้พิจารณาจากกระบวนการทำงานและคุณภาพงานจึงมีความแตกต่างแบบที่เปรียบเทียบไม่ได้ การเริ่มต้นโครงการโดยใช้ BIM มีความสำคัญที่คำสั่งจ้างของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้จัดทำเงื่อนไขและความต้องการของโครงการ

ข้อกำหนดของการใช้ BIM

การกำหนดการใช้ BIM ที่เห็นทั่วไปมักจะระบุการใช้ BIM ในโครงการด้วยการกำหนดค่าความละเอียดของ Model ที่สูงที่สุดในขั้นตอนการทำงาน เช่น การออกแบบหรือการก่อสร้าง เงื่อนไขการว่าจ้างที่ถูกทำซ้ำจากหลายโครงการ เกิดเป็นความเคยชินโดยไม่ทราบว่าเจ้าของโครงการจะได้สิ่งที่ไม่มีมูลค่าที่ถูกต้องตามความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

มูลค่าที่สูงสุดของโครงการคืออะไร?

นอกจาก BIM Model ที่มีความละเอียดสูงซึ่งควรผ่านการตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบและข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน BIM Model จากที่ปรึกษาหรือ BIM Manager ที่ดูแลโครงการ จะรู้ได้อย่างไรว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ระบุหรือไม่? ข้อมูลทุกอย่างตรงตามทรัพย์สินที่ถูกสร้างขึ้นหรือไม่? ข้อมูลจะไม่ขาดหายไปหรือมากเกินไปตามการใช้งานหรือไม่? องค์ประกอบที่มีปรับเปลี่ยนระหว่างการทำงานทุกฝ่าย Update หรือไม่? BIM Model ที่มีความละเอียดสูงจะนำมาใช้ได้หรือไม่ในสถานะของผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้บริหารอาคารเมื่อเวลาเปลี่ยนไป? เจ้าของโครงการต้องการ LOD ที่มีความละเอีบดสูงในการส่งงานถ้าเขาไม่สามารถเปิดดูได้และรู้หรือไม่ว่า LOD ในระดับความละเอียดสูงบรรจุอะไรไว้บ้าง? ความคาดหวังในคุณภาพของงานและสิ่งที่จะนำไปใช้งานเมื่อผ่านกระบวนการออกแบบก่อสร้างแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ชัดเจน

ความต้องการของโครงการที่แท้จริงคืออะไร?

LOD 500, Clash Detection, BIM Model หรืออื่นๆ ที่มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เป็นผลจากความต้องการเพียงส่วนหนึ่ง เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นกระบวนการที่ทำขึ้นระหว่าทำงานอยู่แล้ว จากการกำหนดการใช้งาน ประโยชน์สูงสุดที่เจ้าของโครงการควรจะได้เมื่อใช้ BIM คืออะไร? ผู้ที่ให้คำแนะนำเช่นที่ปรึกษาหรือ BIM Manager ควรอธิบายได้ว่าโครงการต้องการอะไรที่แท้จริง? ไม่เพียงแต่ทำตามกันมาซึ่งมีผลต่อการจัดจ้างผู้ร่วมงาน

จะต้องทำอย่างไร?

จะไม่มีประโยชน์เลยถ้ายังหาคำตอบจากหัวข้อที่ผ่านมาไม่ได้ ซึ่งเกี่ยวถึงทัศนะคติในการกำหนดความต้องการใหม่ให้ถูกต้องตามการใช้งาน การทำความเข้าใจที่แท้จริงมากกว่าทำตามที่เคยทำหรือทำตามที่เขาบอกมา

ปัจจุบันมีการใช้ BIM ในขั้นก่อสร้างและการส่งมอบงานเพื่อนำไปใช้บริหารอาคาร ประสบการณ์ระหว่าการออกแบบอาจมีคำตอบแล้วบางส่วน คำถามที่กล่าวมาในบทความนี้ยังไม่แสดงคำตอบและไม่ได้บอกว่าที่ทำมาแล้วไม่ถูกต้องแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่? ได้ผลลัพธ์อะไรจากข้อกำหนดที่ทำขึ้น? อะไรคือสิ่งที่ควรทำ? สิ่งที่คุณเข้าใจใช้ได้หรือไม่? ต้องติดตามต่อไป

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: