ความสำคัญของข้อมูลใน BIM

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานในระบบ BIM ข้อมูลที่บรรจุลงใน Model จะต้องส่งถ่ายไปให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อได้ ความสำคัญของข้อมูลที่มีจำนวนมากในแต่ละโครงการและแต่ละขั้นตอนการทำงานมีการไหลเวียนปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การจัดระเบียบการทำงานให้ใช้ข้อมูลบนฐานเดียวกันเพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดและใหม่เสมอสำหรับการใช้งานเป็นหลักสำคัญในการทำงานด้วย BIM

Data Exchange คืออะไร?

ระเบียบวิธีในการส่งถ่ายข้อมูลจาก Model ของผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆซึ่งอาจจะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันให้สามารถรับรู้ด้วยกันได้ในขณะที่ปฏิบัติงานของโครงการที่ระบุถึงเนื้อหาของข้อมูลตามความต้องการของโครงการ อีกทั้งรายละเอียดของ Model จากผู้ร่วมงานหน้าที่ต่างๆตามระยะเวลาการทำงานบนความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานนั้น

รูปจาก buildingSMART

ทำไม?

ข้อมูลที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจะทำให้ผู้ร่วมงานสับสนและไม่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานที่จะต้องส่งต่อข้อมูลอะไร? ใครรับผิดชอบ? เนื้อหาต้องมีอะไรบ้าง? และจะต้องส่งหรือรับเมื่อไร? จึงจำเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติให้เป็นทางเดียวกัน ระเบียบวิธีจะถูกกำหนดขึ้นใน BIM Execution Plan (BEP) ซึ่งเสมือนข้อตกลงร่วมกันและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น

เกี่ยวกับอะไร?

การจัดการข้อมูลในการแลกเปลี่ยนนั้นทำขึ้นบนระเบียบวิธีที่เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ผูกพันไปจนถึงการสร้าง Model และการทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารที่เป็นตาราง Work Sheet ที่ระบุ List of Information Exchange, Model Definition ซึ่งทำขึ้นในไฟล์สกุล xml. อีกทั้งวิธีการ Share Data แหล่งเก็บและสถานะของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ Data Exchange หรือ Information Exchange ถูกระบุอยู่ในมาตรฐานการทำงานในหลายเล่มที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้การส่งถ่ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดโครงการ

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: