หมวดหมู่
News

Matterport + Autodesk Scan to BIM

งานสัมมนาออนไลน์ฟรีมาอีกแล้วครับ หัวข้อน่าสนใจ เกี่ยวกั […]

หมวดหมู่
News

Webinar: Infrastructure – การออกแบบทางรถไฟ และสถานีรถไฟ

เมื่อ Infra พบกับ Building (East meet West) “Infrastruc […]

หมวดหมู่
News

Workshop : ASEAN BIM DEPLOYMENT WORKSHOP

BIM Deployment Workshop ปีนี้จัดเป็นแบบ online ให้ทุกคน […]

หมวดหมู่
News

Webinar: BIM for Buildings and Rail in Thailand and ASEAN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญร่ว […]