หมวดหมู่
Article

BIM | การส่งมอบ Information Model

เมื่อผ่านการประสานงานด้วยข้อมูลแล้ว การส่งมอบข้อมูลให้ก […]

หมวดหมู่
Article

BIM | การจัดการก่อนเริ่มโครงการ

เมื่อผู้เสนอการทำงานได้แสดงเอกสารวิธีการทำงานให้ผู้บริห […]

หมวดหมู่
Article

BIM | จัดเตรียมเพื่อเสนอการทำงาน

เงื่อนไขประกอบการประมูลในการทำงานด้วย BIM มุ่งเน้นที่จา […]

หมวดหมู่
Article

BIM | เริ่มด้วยความต้องการโครงการ

ขั้นตอนทำงานที่เกี่ยวกับ BIM โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 1 […]

หมวดหมู่
Article

Project Information Requirement (PIR)

ความต้องการข้อมูลของโครงการถูกกำหนดขึ้นจากมาตรฐาน ISO 1 […]

หมวดหมู่
Article

LOG | Level of Geometry

ระดับความละเอียดในการทำงานด้วย BIM ที่แสดงผลทางด้านรูปท […]

หมวดหมู่
Article

EIR | รู้จักและความเกี่ยวข้อง

ความต้องการของโครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน ได้เคยทำ […]

หมวดหมู่
Article

Exchange Information Requirements (EIR)

BIM Level 2 ของประเทศอังกฤษที่ระบุการทำงานและการจัดการส […]

หมวดหมู่
Article

ISO 19650 | บางเรื่องที่ควรรู้

มาตรฐานสากลที่ใช้กับ BIM ในขณะนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก […]

หมวดหมู่
Article

BIM กับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำงาน

BIM | เงื่อนไขและข้อตกลง การทำงานร่วมกันจากสหวิชาชีพที่ […]