Poll

ผลสำรวจ, โพล, แบบสอบถามที่ทาง ThaiBIM รวบรวมคำถามข้อสงสัยที่หลายคน(?) สงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานก่อสร้าง ทั้งหน้างานและการบนทำงานด้วย BIM

ให้ทุกท่านได้ทราบว่าท่านอื่นๆ คิดอย่างไร?


ผลโพล: คุณคิดว่า เราสามารถใช้กระบวนการ BIM ในขั้นตอนการวิเคราะห์/ออกแบบอาคาร ทั้งงานสถาปัตย์,งานโครงสร้าง,การใช้พลังงาน ได้หรือไม่?

คนส่วนมากมักจะมองว่า BIM เป็นเ […]

กำลังโหลด…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.