BIM | จัดเตรียมเพื่อเสนอการทำงาน

เงื่อนไขประกอบการประมูลในการทำงานด้วย BIM มุ่งเน้นที่จากบริหารจัดการข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการอย่างแท้จริงจึงมีความแตกต่างจากเงื่อนไขประกอบการว่าจ้างการทำงานหลักแบบดั้งเดิมที่ระบุความต้องการพื้นฐานและความละเอียดของ Model ในระดับที่สูงสุดเท่าที่ต้องการและการส่งมอบ Model file ในสกุลที่กำหนดพร้อมเอกสาร แนวคิดการบริหารข้อมูลของโครงการให้ผู้ร่วมงานสามารถนำเสนอวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ข้อมูลขององค์กรมีความชัดเจนในประโยชน์ที่ควรได้ ถึงแม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงานด้วย BIM ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลมากกว่าการสร้าง Model ให้มีความละเอียดสูงสุดตามที่ต้องการแนวทางนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษา ต้องมีความเข้าใจกระบวนการตามมาตรฐานนี้และสามารถให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงในการใช้ BIM

การจัดเตรียม

ในการจัดเตรียมการประมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการต้องจัดทำ Exchange information requirements (EIR) สำหรับผู้เสนอการทำงานประกอบระหว่างการดำเนินงานซึ่งจะต้องจัดเตรียมดังนี้

 • จัดทำ (EIR) จะต้องคำนึงถึงหัวข้อดังนี้
  • Organization information requirements (OIR)
  • Asset information requirements (AIR)
  • Project information requirements (PIR)
 • จัดทำ Level of information need ให้สอดรับกับ Information requirement
 • จัดทำเงื่อนไขที่ยอมรับได้ของ Information requirement โดยต้องคำนึงถึง
  • Project information standard
  • Project information production methods and procedures
  • การใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบกับ Information หรือการ Share ให้ผู้เสนอการทำงาน
 • จัดทำข้อมูลสนับสนุนให้ผู้เสนอการทำงานเข้าใจเพื่อประเมินความต้องการได้เช่น ข้อมูลทรัพย์สินเดิม เอกสารสนับสนุนหรือคำแนะนำ มาตรฐานอ้างอิงสากลหรือตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล
 • กำหนดวันในการนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจตามขั้นตอนต่างๆของโครงการโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการตรวจสอบและรับรองประกอบความมั่นใจในกระบวนการที่เสนอ
 • จัดทำองค์ประกอบของ Reference information และ Shared resources ต้องคำนึงถึงข้อมูลอ้างอิงระหว่างการเริ่มโครงการ การประมวลผลของข้อมูลจากขั้นตอนที่ผ่านมาและข้อมูลที่เหมาสมในการใช้งานของโครงการ
 • จัดทำเอกสารการตอบรับการเสนอราคาและเงื่อนไขการประเมินต้องคำนึงถึง
  • บริบทของการนำเสนอ BIM execution plan
  • ความสามารถของทีมงานที่จะทำการบริหารข้อมูลโครงการ
  • ประสิทธิภาพและความสามารถของทีมงาน
  • ความสามารถในการเข้าปฏิบัติงาน
  • ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของทีมงาน
 • การรวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องรวบรวมข้อมูลตามเอกสารประกอบการเสนอราคาโดยคำนึงถึง Exchange information requirements และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการแบ่งปันภายใน Common data environment
  • ข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขและการประมินต่างๆที่ระบุไว้
  • แผนการนำส่งข้อมูลโครงการตามขั้นตอนต่างๆ
  • มาตรฐานอ้างอิงในการใช้กับข้อมูลโครงการ
  • กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลของโครงการและระเบียบวิธีในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ

เนื้อหาทั้งหมดจัดทำขึ้นให้ผู้เสนอการทำงานนำเสนอวิธีการทำงานและความสามารถในการนำส่งข้อมูลตามขั้นตอนการทำงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการอย่างเป็นขั้นตอน

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: