BIM กับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำงาน

BIM | เงื่อนไขและข้อตกลง

การทำงานร่วมกันจากสหวิชาชีพที่มีความแตกต่างในวิธีการทำงานจะต้องปรับเข้าหากันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ของโครงการ การสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกิดขึ้นตลอดเวลาการทำงาน กรอบการทำงานและวิธีปฏิบัติถูกสร้างขึ้นทั้งก่อนการทำงานและระหว่างการทำงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ สิ่งที่เกิดขึ้นอ้างอิงจากมาตรฐานวิธีปฏิบัติรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามขั้นตอนการดำเนินงาน กระบวนการทำงานของ BIM จึงมีความแตกต่างจากระบบการทำงานแบบเดิมที่มีผลจากการนโยบายมากำหนดเป้าหมายการใช้งานลงไปถึงวิธีการทำงานให้กับบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่เป็นจุดเริ่มต้น

ระเบียบวิธีการทำงานด้วย BIM มีความเกี่ยวพันกับนโยบายของเจ้าของทรัพย์สินในการกำหนดกระบวนการทำงานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนข้อมูลความต้องการของโครงการไปสู่ขั้นตอนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ตกหล่นหรือขาดความสมบูรณ์ ซึ่งสุดท้ายจะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้บริหารต่อ องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้กลไกการทำงานที่ถูกจัดวางไว้ให้ผู้ร่วมงานทำงานตามหน้าที่ได้สอดคล้องกัน

เงื่อนไขและข้อตกลง

ไม่เพียงมาตรฐาน BIM หรือ BIM Execution plan ที่มีเงื่อนไขการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ที่จัดวางไว้ ยังมีรายละเอียดอื่นที่ต้องทำควบคู่กันไปในการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าเมื่อเริ่มงานด้วยการสร้าง BEP จาก BIM Uses จากการเห็นพ้องต้องกันของผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจจะเป็นจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือโครงการที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มเสนอการทำงาน เป็นที่แน่ใจหรือไม่ว่าตรงตามความต้องการของโครงการอย่างแท้จริง
ทั้งนี้คือประเด็นที่แตกต่างจากการใช้มาตรฐานในแต่ละภูมิภาค จะกล่าวถึงมาตรฐานในฝั่งยุโรป เช่น ISO มีการกำหนดความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล Exchange Information Requirements (EIR) ให้หัวหน้าทีมของผู้ที่ได้ถูกคัดเลือกให้เสนอการทำงาน ได้นำเสนอวิธีการทำงาน BIM Execution plan (BEP) ให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือก หมายถึง ทีมของผู้ที่ได้ถูกคัดเลือกให้เสนอการทำงานต้องศึกษา EIR และนำเสนอการทำงานให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ด้วยระเบียบวิธีของทีมงานทั้งหมด
จากนั้นเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจึงทำการปรับปรุง BIM Execution plan (BEP) และการตกลงแผนการใช้ข้อมูล Master Information Delivery Plan (MIDP) ก่อนเริ่มงานซึ่งแผนนี้จะระบุเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องนำส่งตามขั้นตอนของโครงการ วิธีการแบบนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับผู้ที่ทำงานในปัจจุบันซึ่งใช้วิธีการทำงานตามมาตรฐานฝั่งอเมริกาหรืออื่นๆ
ตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นโครงการ ข้อตกลงและเงื่อนไขมีลำดับขั้นให้ผู้ร่วมงานต้องทำความเข้าใจหลักของมันอย่างชัดเจน

ความเกี่ยวพัน

จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่มีเงื่อนไขมีผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานในการทำหน้าที่, ความรับผิดชอบการทำงาน และการลำดับขั้นตอนยังมีเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบ เช่น Building Information Model (BIM) Protocol และ Best practice guide for professional indemnity insurance when using Building Information Models โดย CIC/BIM เผยแพร่เมือปี 2013 อีกส่วนหนึ่งคือการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในโครงการด้วย Common data environment (CDE) และอีกส่วนที่อยู่ในภาคผนวกของ BS EN ISO 19650-2:2018 หัวข้อ Annex A (Informative) Information management assignment matrix

ตัวอย่างบางส่วนเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะได้พบในการทำงานไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง เพราะหลายองค์กรหลักเริ่มกล่าวถึง ISO 19650 และจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ระเบียบวิธีที่เปลี่ยนไปจะถูกกำหนดขึ้นในระดับสูงลงมาสู่การทำงานกับสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งคงต้องมีการปรับเข้าสู่การพัฒนาไปอีกขั้น

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: