หมวดหมู่
Article

Project Information Requirement (PIR)

ความต้องการข้อมูลของโครงการถูกกำหนดขึ้นจากมาตรฐาน ISO 1 […]

หมวดหมู่
Article

Thailand BIM Object Standard Guideline มีให้ download แล้ว!

หลังจากสมาคม TBIM ได้ประกาศทำประชาพิจารณ์ในหัวข้อ&#8221 […]