การส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนการ BIM

ข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ

ก่อนเริ่มโครงการจะมีการจัดเตรียมการใช้ข้อมูลในระยะต่างๆ ของการดำเนินงาน ซึ่งบางคนเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขียนใน BEP เพียงพอสำหรับการใช้งาน การวางแผนการใช้ข้อมูลเป็นรูปแบบหนึ่งที่กำหนดขึ้นมาให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าใจร่วมกันในการนำส่งและผลิตชิ้นงานที่มีสาระและความละเอียดในด้านต่างๆ ตามขั้นตอนนั้น ความละเอียดของข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลของโครงการที่กำหนดโดยผู้ว่าจ้างและเกี่ยวพันกับ BEP อ้างอิงจาก PAS1192-2 เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเตรียมข้อมูลโครงการก่อนการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะแตกต่างจากระเบียบวิธีที่ใช้งานในปัจจุบันโดยนำมาให้เห็นวิธีการโดยสังเขป

Master Information Delivery Plan (MIDP)

การเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการเสมือน การวางแผนการใช้ข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทำงานร่วมกันตามจุดประสงค์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างผู้จัดการโครงการกับทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การนำส่งข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน

Master Information Delivery Plan (MIDP) เป็นการจัดวางแผนการจัดการข้อมูลที่ทำขึ้นจากบุคคลให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทราบว่าผู้ใดต้องทำอะไรในแต่ละช่วงเวลาของการทำงาน มีสาระที่เกี่ยวกับหัวข้อดังนี้

  • Models
  • Drawings หรือ renditions
  • Specifications
  • Equipment schedules
  • Room data sheets

Task Information Delivery Plan (TIDP)

กำหนดโดย British Standards Institute เป็นรายการรวมของการส่งมอบข้อมูลสำหรับแต่ละงานรวมถึงสาระงาน วันที่กำหนดและความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน ผู้จัดการทีมแต่ละงานรับผิดชอบในการรวบรวม TIDP ของตนเองเพื่อช่วยในการพัฒนา MIDP ในแต่ละงานจะต้องมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันกับโปรแกรมการออกแบบและการก่อสร้างโดยรวมโดยคำนึงถึงลำดับขั้นตอนของข้อกำหนดต่างๆในผลิตผลของข้อมูล ในแต่ละสาระงานจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานแต่ละรายและแสดงความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารโครงการที่ถ่ายโอนจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่ง

Responsibility Matrix

บทบาทความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การจัดวางหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานมีผลกับการทำงานตลอดโครงการ ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมแต่ละคนตลอดจนกำหนดความรับผิดชอบในการส่งมอบงานของทีมโดยรวมที่มีผลต่อการจัดการข้อมูลโครงการ

การจัดทำหัวข้อเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นหลังจากผู้เสนอการทำงานได้รับคัดเลือกเข้ามาทำงานก่อนเข้าสู่พื้นที่ทำงานซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างผู้บริหารโครงการและผู้ร่วมงานโดยนำ BEP ที่เสนอมาปรับปรุงและเป็นที่แน่ใจได้ว่าข้อมูลตามจุดประสงค์ของโครงการถูกนำไปใช้ได้ตลอดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ

ถึงแม้ว่าสาระเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในบ้านเรามากนัก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่ปัจจุบันเกิดจากการควบคุมโครงการที่ขาดการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบและขาดความเข้าใจในความรับผิดชอบในแต่ละช่วงงาน ตัวอย่างที่ยกมามีข้อสังเกตุทำให้เห็นได้ว่าเอกสาร BEP ที่ระบุการปฏิบัติงานต้องมีองค์ประกอบของการจัดการข้อมูลและความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้ร่วมงานที่ต้องมีความตกลงก่อนทำงาน หลักการทำงานหรือการใช้มาตรฐานซึ่งมีสาระแตกต่างกันจึงต้องนำมาศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อปรับให้ตรงตามวิธีการทำงานของเรา

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: