หมวดหมู่
Article

BIM | การส่งมอบ Information Model

เมื่อผ่านการประสานงานด้วยข้อมูลแล้ว การส่งมอบข้อมูลให้ก […]

หมวดหมู่
Article

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ BIM

นิเวศน์ของ BIM ในกระบวนการทำงานเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนกา […]

หมวดหมู่
Article

มาทำความเข้าใจ Coordinate รูปแบบต่างๆ ใน Revit

ใครเคยทำงาน BIM แบบที่ต้องมีการเอาไฟล์จากหลายๆ งานมารวม […]