Construction Operations Building Information Exchange (COBie)

Construction Operations Building Information Exchange (COBie) เป็น non-proprietary data format ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ building information models (BIM) ที่เจาะจงเพื่อส่งมอบ asset data มากกว่า geometric information ซึ่งถ่ายทอดข้อมูลด้วย worksheets หรือมีความสัมพันธ์กับ databases ปรกติแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสากลในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM data ระหว่าง software ที่แตกต่างกันเรียกว่า Industry Foundation Classes (IFC)

ผู้คิดค้น

E William “Bill” East มีตำแหน่ง COBie Academy Director เป็นผู้คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 2007 โดย United States Army Corps of Engineers ด้วยคำแนะนำจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ทำโครงการจำลองมาตรฐานเพื่อพัฒนากระบวนการนำส่งมอบข้อมูลไปสู่เจ้าของอาคารและผู้ครอบครองเพื่อให้นำไปบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2008 จึงได้เกิดเป็น COBie เมื่อถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการจัดข้อมูลและ Classification หมวดหมู่ของทรัพย์สิน

การทำงาน

COBie ช่วยให้การบันทึกข้อมูลของโครงการที่จุดกำเนิดรวมถึง รายการอุปกรณ์ product data sheets, warranties, spare parts lists, preventive maintenance schedules และอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนการทำ operations, maintenance และ asset management เมื่อ built asset ได้ถูกดำเนินการ

COBie จัดโครงสร้างให้สามารถเข้าถึงง่ายและไม่ได้เพิ่มความต้องการข้อมูลเพื่อง่ายต่อการใช้งานในองค์กรโดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือความสามารถของ IT หมายถึงง่ายต่อการใช้งานของผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งได้รับคุณประโยชน์จากชุดของข้อมูลโดยตรงต่อการป้อนข้อมูลลงใน spreadsheet ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นกลางและไม่ซับซ้อนและไม่มีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก Software

การนำไปใช้งาน

Nation BIM Standard-United State Version 3 ในหัวข้อ NBIMS-U V3-4.2 มีรายละเอียดของการปรับปรุง COBie standard ให้การทำ Information exchange ทันสมัยขึ้นโดยกำหนดการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นด้วย Need ไปจนถึง Close out ด้วยการเพิ่มมูลค่าของการจำแนกการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่า นอกจากนี้ยังแสดงตาราง COBie Mapping Rules ที่ใช้กับ Industrial Foundation Class (IFC) ในสกุลของ XML ที่เรียกว่า ifcXML ซึ่งกำหนดขึ้นโดย buildingSMART International และเอกสารอีกส่วนหนึ่งเป็น Life Cycle information exchange (LCie) for Product and Product Type Data Exchanges, a Technical Annex to COBie – Version 2.4 ที่อธิบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ Coding องค์ประกอบทั้งหมดสนับสนุนการใช้งานบน XML format ที่เข้าถึงง่าย

ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้เผยแพร่เอกสาร Government Construction Strategy โดยมีความตั้งใจที่จะใช้ Level 2 BIM (collaborative 3D BIM with all project and asset information, documentation and data being electronic) ภายในปี 2016 โดยต้องการส่งมอบ BIM information สำหรับ Level 2 ในรูปแบบของ COBie format ซึ่งจะนำส่งสิ่งที่เรียกว่า ‘data drops’ ซึ่งเป็นความสำคัญในการส่งมอบตามขั้นตอนพัฒนาการทำงานของโครงการซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ว่าจ้างทางด้านเทคนิค การปฏิบัติ การใช้งานจากความต้องการขั้นต้น ค่าใช้จ่ายและราคา

โดยทั่วไปแล้ว ‘data drops’ เดินคู่ขนานกับขั้นตอนการทำงาน (project stages) และข้อมูลที่ต้องการ level of development ในแต่ละขั้นของโครงการนั้น ในขณะที่โครงการพัฒนา COBie file จะบรรจุข้อมูลจาก consultants, contractor, sub-contractors และ suppliers, แม้กระทั่งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ ในที่สุดข้อมูลที่เป็น Information สำหรับประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารจัดการทรัพย์สิน

COBie ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การออกแบบการก่อสร้างจนถึงการส่งมอบอาคาร ภายในประกอบขึ้นด้วยอักขระที่อยู่ในเอกสารหลายๆแผ่นที่อำนวยความสะดวกให้ระบบของทรัพย์สินและรายละเอียดชนิดของผลิตภัณฑ์ การประกัน ข้อมูลความต้องการซ่อมแซม ในระหว่าการพัฒนาของโครงการข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกเพิ่มเติมจะต้องเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบที่ระบุไว้

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: