รวบตึง! รวมเนื้อหา BIM ในงาน BCT EXPO 2021 Online

ตั้งแต่ COVID-19 มาเยือน เราก็มี event ใหม่ ที่ตอบรับกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมคนจำนวนมากได้งาน BCT EXPO เป็นงานสัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบที่เข้ามาตอบโจทย์

BCT EXPO, VIRTUAL EXHIBITION 2021 ปีนี้ มีหัวข้อเกี่ยวกับ BIM มากมายในงานครับ (วันที่ 1-3 กันยายน 2564)

ทาง ThaiBIM รวบตึง เนื้อหาที่เกี่ยวกับ BIM สำหรับชาวเรามาให้หมดแล้วครับ เรียงตามวันเวลา ให้ทุกท่านเลือกเข้าฟังกันอย่างจุใจได้เลยครับ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่เลยครับ :
https://bctexpo-virtualexhibition.com/registration


Women In BIM (WIB) Thailand
ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.

สัมมนาออนไลน์ที่ได้เชิญหญิงแกร่งแห่งวงการมาร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมและการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้
บรรยายภาษาอังกฤษ
จัดโดยสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

ผู้ดำเนินรายการ:
Rebecca De Cicco, Principal, Digital Operations Australia, Aurecon Group

วิทยากร 

 1. Ms. Benyatip Manajitt, Lead Consultant, Information Management, Aurecon Consulting Thailand
 2. Ms. Kesinee Wattanaveerachai, General Manger, JAI Group Co., Ltd.
 3. Ms. Jiraporn Thammaraksa, Lead BIM Specialist, AP (Thailand) Public Co., Ltd.

เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/bctexpo2021


Asia BIM collaboration: BIM Adoption in Asia
Date: 1 September 2021
Time: 15:30 – 17:00 (GMT+7)

Hearing the insights from Asia experts, the effects from COVID-19 and Post Covid19 Challenges, what is the situation of current Asia BIM market, and it is time for us to start the BIM collaborative among Asia countries, to achieve our common benefit.
*White Paper on Asia countries current BIM Movement and Adoption, Challenges, Roadmap, Forecast and Opportunity for Asia BIM Collaboration will be provided to all attendees after the session. 

Moderator:
Dr. Sanphawat Jatupatwarangkul (initiator), Head of the Standard and ExecutivChair, Thai BIM Association (TBIM)

Speaker:

 1. Dr. Sanphawat Jatupatwarangkul (initiator), Head of the Standard and ExecutivChair, Thai BIM Association (TBIM)- Dr. Amarnath Chegu, President, India BIM Association (IBIMA)
 2. Ir Francis Leung, Vice President, Hong Kong Alliance of Built Asset & Environment Information Management Associations (HKABAEIMA)
 3. TA Ngoc Binh, Head of Department, Institute of Construction Economics – Ministry of Construction
 4. Prof. Dr.Shang-Hsien (Patrick) Hsieh, Chair, Department of Civil Engineering National Taiwan University
 5. Ar William Lau, President, BuildingSmart Singapore Chapter

Register now at https://bit.ly/bctexpo2021


แนวทางการจัดทำวัตถุและวัสดุก่อสร้างสำหรับแบบจำลองสารสนเทศและอาคาร” Public Hearing Thailand BIM object Construction Material Guideline
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออุตสาหกรรม มาร่วมรับฟังและแสดงเสียงของท่าน

บรรยายโดย

 1. วีรกร สายเทพ, BIM Director CPAC, SCG
 2. ดร. วิกรม วัชระคุปต์, ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
 3. ศ.ดร. อมร พิมานมาศ, นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 4. ดร. สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร, หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายมาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 5. นายพีร ดลพนิต, คณะทำงานฝ่ายมาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 6. นายพิชัยภัทร์ ศรีดุรงคพัฒน์, คณะทำงานฝ่ายมาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 7. นายพงศ์พันธ์ สุธิชัย, คณะทำงานฝ่ายมาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร​

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับเอกสารออนไลน์ “แนวทางการจัดทำวัตถุและวัสดุก่อสร้างสำหรับแบบจำลองสารสนเทศและอาคาร (ฉบับร่าง)” หลังจากลงทะเบียน 

จัดทำโดย

 • กลุ่มคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/bctexpo2021


Digital Transformation in Facility Management
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

Digital Transformation in Facility Management โดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ที่จะมาร่วมบอกเล่าและแชร์ข้อมูลการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) และแบบจำลองสารสนเทศและอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารในประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ โดย
คุณปิติ อนนตพันธ์, นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

วิทยากร

 1. คุณอายุธพร บูรณะกุล, กรรมการบริหาร – หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ (Knight Frank Thailand)
 2. คุณพรสรวง วรชัยพิทักษ์, เลขานุการสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
 3. ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์, อุปนายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
 4. ดร. สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร, หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายมาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/bctexpo2021


BIMobject Live Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

 • Digitization และ BIM จะช่วยฝ่าวิกฤตของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างไร  
 • ทำความเข้าใจกับ BIM เทคโนโลยีสำคัญที่จะ Disrupt วงการก่อสร้างทั้งเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการนำ BIM ไปใช้และการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้ 
 • สัมภาษณ์พิเศษ BIM ในมุมมองของผู้ผลิตสินค้า 
 • อัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยี BIM ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Session 1: Elevating your business growth through the crisis with BIM – ฝ่าวิกฤตพร้อมสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย BIM
เวลา: 15:00 – 16:00 น.

 1. ฝ่าวิกฤตด้วย Digitization (บรรยายภาษาอังกฤษ)
  บรรยายโดย David Kullander, Chief Revenue Officer, BIMobject Thailand 
 2. สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BIM
  บรรยายโดย วีรกร สายเทพ, Managing Director, BIMobject Thailand 
 3. สาธิตเทคโนโลยีจาก BIMobject
  บรรยายโดย พงศ์พันธ์ สุธิชัย, Head of Technology and Digitization, BIMobject Thailand

Session 2: BIM in Action – BIM Showcase ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เวลา: 16:00 – 17:00 น.

บรรยายโดย 

 1. บัณฑา พงษ์พรต, Associate Partner / Head of Technology Department, บริษัท สถาปนิก 49 (A49) จำกัด 
 2. ชาญ โชคชัย, หัวหน้าอาวุโส สถาปนิก ฝ่ายออกแบบ, บริษัท นันทวัน จำกัด และ Thai Obayashi Corporation Limited 
 3. จิราภรณ์ ธรรมรักษา, Lead BIM specialist, บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
 4. นิษฐา ภูษาชีวะ, ผู้ดำเนินรายการ

เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/bimobjectlive


Thailand BIM Movement on The Architectural Design Industry
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น.

เทคโนโลยี BIM หรือแบบจำลองอาคารสารสนเทศมีผลต่อวงการสถาปัตกรรมอย่างไร และปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรบ้าง
บรรยายโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

ผู้ดำเนินรายการ โดย

 1. คุณบัณฑา พงษ์พรต, กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. คุณธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล, กรรมการ สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

วิทยากร

 1. คุณไพทยา บัญชากิติคุณ, Managing Director and Founder of ATOM Design
 2. คุณประสิทธิ์ พิชยผดุงกิจ, Director / Project Architect / Head of BIM Section, PLAN ASSOCIATES CO.,LTD.
 3. ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร, Executive Director, Regional Manager of Architects 49 Limited

เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียนที่ :  https://bit.ly/bctexpo2021

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: