R&I Co-Working Space อาคาร 3D Print ใหม่ของ SCG, CPAC Construction Solution

รูปจาก 3dprintingindustry.com, SCG

ในประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีการนำ 3D Print เข้ามาทดลองใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายครับ รวมถึงงานก่อสร้างด้วย

SCG โดย CPAC Construction Solution ได้สร้างอาคาร R&I Co-Working Space ด้วยเครื่อง 3D Print ตัวใหม่ ที่สามารถ Print ได้ขนาดใหญ่กว่าเดิม

R&I Co-Working Space นี้มีขนาด 6m x 17m x 3.2m พื้นที่ 102 ตร.ม. แบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องประชุม, Co-Working, คาเฟ่ ซึ่งผนังทั้งหมดของอาคารก่อสร้างโดย 3d-Print ที่สามารถก่อได้ที่ความลาดเอียงสูงสุด 20 องศา และสร้างเสร็จภายใน 28 วัน

รูปจาก 3dprintingindustry.com, SCG

คอนกรีตบางส่วนที่ใช้เป็นส่วนผสมมาจากคอนกรีตรีไซเคิล

ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างเริ่มจากการออกแบบใน Grasshopper เพื่อตรวจสอบความสมดุลในการก่อสร้างที่เกิดจากการใช้คอนกรีต (ความลาดเอียงสูงสุด 20 องศา) และขั้นตอนการ Print ที่จะสามารถสร้างได้ชั้นละ 10 ซม.

รูปจาก room magazine

หลังจากออกแบบรูปร่างเสร็จแล้ว ก็ได้นำมาเข้า Revit เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง และตรวจสอบความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างงานโครงสร้างกับงานระบบในอาคาร

รูปจาก 3dprintingindustry.com, SCG

นวัตกรรมนี้นอกจากจะช่วยให้งานก่อสร้างผนังอาคารที่มีลวดลาย หรือรูปทรงซับซ้อนมีความเป็นไปได้มากขึ้น ยังเพิ่มอิสระในการออกแบบผนังอาคารของสถาปนิกได้มากขึ้นเช่นกัน ส่วนในแง่ของการก่อสร้างก็สามารถลดระยะเวลาก่อสร้างผนังลงได้ถึง 66% และใช้แรงงานคนน้อยลงถึง 50% ข้อสำคัญยังช่วยลดปริมาณขยะและฝุ่นที่ในไซต์งานก่อสร้างได้เทียบกับการก่อสร้างแบบเดิมเลยทีเดียว

ที่มา / ข้อมูลเพิ่มเติม: https://3dprintingindustry.com/news/thailands-scg-3d-prints-co-working-building-designed-by-parametric-modeling-184368/

ที่มา / ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/roomfan/posts/10159338777701419

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: