โครงการแข่งขันวิเคราะห์ขอมูลอาคารด้วย BIM

มาอีกแล้วครับ โครงการประกวดแข่งขันทำโมเดล BIM + ถอดแบบประมาณราคา (BOQ) และการนำเสนองาน โดยใช้เครื่องมือ BIM ครับ

งานนี้จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สาขาวิชาจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนัวตกรรม มจธ. และภาควิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานนี้มีค่าสมัครนะครับ ทีมละ 2,000 บาท (ทีมละ 3 คน)
โดยอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท ครับ

แข่งขันวันพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 8:30น. – 18:00น.
ที่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 KMUTT

ใครสนใจเรียนเชิญครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: