Seminar: Digital Construction ในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2563

งานสัมมนาในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2563 ครับ

  • Thailand future of the precast solution for building
    อนาคตของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ Precast ในประเทศไทย โดยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต
  • Pedestrian Simulation for Infrastructure Planning
    การจำลองพฤติกรรมการเดินของผู้ใช้งานส่งผลต่อการใช้งานจริงเป็นความท้าทายในการออกแบบที่มีผลต่อการลดต้นทุนและอายุการใช้งานในระยะยาว

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14:30น. – 17:00น.
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ลงทะเบียนที่นี่ : http://www.nationalengineering2020.com/index.php?modules=seminars&f=view&id=337&page=1&sem_date=2020-11-11&keyword=&room_name=&category=11&fbclid=IwAR33q39zLKB9kRNoZrysZYHLgGK9eQRxsBBI657m88t2kxkH0yNBrg8-P9I

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: