หมวดหมู่
Article

BIM – Single Model 1/2

การสื่อสารระหว่างข้อมูลใน Model เป็นสาระที่ถูกนำมาใช้เพ […]

หมวดหมู่
News

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) เซ็น MOU ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี BIM ร่วมกับ Trimble และ AppliCAD

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับสภาวิชาชีพ แล […]