BIM – Single Model 1/2

การสื่อสารระหว่างข้อมูลใน Model เป็นสาระที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน นอกจากการแสดงภาพสามมิติและสีสันของวัสดุหรือการแสดงออกถึงความสวยงาม ตัวภาพและฉากหลังที่เรียกว่า Hollywood BIM การส่งต่อข้อมูล Data Exchange และการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือที่แตกต่าง ซึ่งผู้ผลิตก็จะมีแนวคิดส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกัน การใช้ Single Model ที่บรรจุข้อมูลทุกอย่างจากผุ้ร่วมงานหลายหน้าที่ให้ผู้ร่วมงานนำไปใช้งาน หัวข้อนี้เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งในหลายวิธีที่ถูกนำมาใช้ในการทำงานด้วย BIM ซึ่งเป็นวิธีที่ผ่านการทดสอบแสดงข้อดีและข้อเสีย จึงนำมาแสดงเป็นตัวอย่างแล้วเลือกใช้ว่าเหมาะกับงานหรือไม่

Single Model และ HiDef BIM

แนวคิดของ Model เดียวสามารถบันทึกข้อมูลของงานอยู่ในที่เดียวมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ การประสานงานระหว่างกันไปจนถึงงานก่อสร้าง ทั้งหมดนี้ยังมีกรอบที่เฉพาะเจาะจงเป็นเงื่อนไขของงานจาก Single discipline หรือจากผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายเดียว ยกตัวอย่างการสาธิตของ Gregory P. Luth ซึ่งระบุว่า การทำ BIM Model เป็น Single Model จากขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงการก่อสร้างที่บรรจุองค์ประกอบโครงสร้างที่เชื่อมโยงในระดับความละเอียดของ Shop drawing ใน Design Model (AIA LOD 500) ต้องยกระดับการพัฒนาไปถึง High definition ซึ่งเขาเรียกว่า “HiDef BIM” หมายถึง วิธีการทำงานและขั้นตอน แนวคิดการก่อสร้างจะต้องถูกคำนึงถึงและนำมาใช้ในขั้นตอนการออกแบบซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการของ Integrated Project Delivery (IPD) เพื่อสร้าง Virtual Design และ Construction Model สาระสำคัญในการส่งถ่ายจาก BIM ไปสู่ HiDef BIM ก็คือข้อมูล Database ของงาน Shop drawing ในระดับ LOD 400 จากข้อมูลการทดสอบหลายโครงการในรายงานเมื่อปี 2012

ผู้ริเริ่ม

แนวคิดของ Single Model มีการนำมาใช้งานในยุคเริ่มต้นของ BIM โดยผู้ที่ต้องกล่าวถึงคือ Gregory P. Luth เป็นผู้ก่อตั้ง Gregory P. Luth & Associates (GPLATM) มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี เขาเป็นวิศวกรโครงสร้างระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม AECO โดยได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างแบบบูรณาการ (Dissertation on Integrated Structural Design) เขาจบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโครงสร้างคนแรกของ Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE) ที่ Stanford University เขาเป็นผู้ริเริ่มระบบ HD BIM™ และมักถูกขอให้ปรึกษากับเจ้าของโครงการใหญ่ๆ ทั่วโลก บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในอเมริกาและเจ้าของที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่น Disney, Tesla และ Apple ด้วยการใช้ HD BIM™ เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างสนามแข่งรถ Daytona International Speedway ขึ้นใหม่ทำให้การแข่งขัน Daytona 500 ในปี 2015 เสร็จสิ้นตรงเวลา ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาเขายังได้สร้างโครงการที่ท้าทายที่สุดในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนอีกด้วย และมักถูกขอให้ทำโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก

Presentation ประกอบการบรรยายโดย Gregory P. Luth (มีลิ้งค์ Download ท้ายบทความ)

ความแตกต่างของการทำงาน

อย่างไรก็ตามวิธีการใช้ Single Model ตามแนวคิดของ Gregory P. Luth ที่เรียกว่า “HiDef BIM” เกิดจากการทดสอบจากการทำงานหลายโครงการโดยทำจาก Single discipline โดยมีหลักของ IPD ประกอบการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการซึ่งเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่แตกต่างจากการทำงานในแบบดั้งเดิม องค์ประกอบที่เข้ามามีส่วนผูกพันตั้งแต่แรกของการออกแบบคือแนวคิดความเป็นไปได้ถึงวิธีการก่อสร้างซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมงานหรือผู้นำการทำงานโครงต้องมีความรอบรู้และเข้าใจพฤติกรรมในกระบวนการทำงานและเทคนิคเฉพาะทางของผู้ออกแบบในแต่ละหน้าที่

(ครั้งต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างการนำไปใช้ด้านต่างๆ เช่น ราคา, คุณภาพของงาน และการเปลี่ยนแปลง)

ทรงพล ยมนาค
Songphol Yomnak

Download ข้อมูลอ้างอิง : BIM FORUM : Delivering the Gigafactory in Tesla Time Using HD BIM
https://www.gregorypluth.com/sitezimages/filemanager/presentations/Delivering%20the%20GigaFactory%20in%20Tesla%20Time%20Using%20HD%20BIM.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: