หมวดหมู่
News

Workshop : ASEAN BIM DEPLOYMENT WORKSHOP

BIM Deployment Workshop ปีนี้จัดเป็นแบบ online ให้ทุกคนเข้าฟังการบรรยายได้โดยไม่ต้องบินไปสิงคโปร์ มีหัวข้อบรรยายน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น

  • Covid impact on the future of making
  • ISO19650 Accreditation for Digital Delivery
  • Success BIM Delivery: Exceeding Expectations
  • Making DfMA a reality for our Projects
  • BIM For Infrastructure (Roads) : Our Journey
  • BIM Project Management for Metro Design & Construction
  • InfraWorks Mobility Simulation : Navigating the Workspace
  • Leveraging BIM360 Common Data environment throughout the “construction lifecycle to handover”

ลงทะเบียนหัวข้อต่างๆ ได้ที่นี่ : https://asean.autodesk.com/campaigns/bim-deployment-workshop