หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่า คุณทำงาน BIM เกินวันละ 8 ชม. ใช่หรือไม่?

ใครคิดว่าทำ BIM แล้วงานน้อยลงบ้างครับ?ทุกวันนี้ทำงานกัน […]