หมวดหมู่
News

มาแล้ว ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบอาคารสารสนเทศ

ในที่สุดเราก็มีการออกใบรับรองผู้เขียนแบบ BIM ที่มีคุณภาพที่ออกโดยองค์กรที่มีความร่วมมือหลายๆ ฝ่ายครับ

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการทำงานการออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบอาคารสารสนเทศ หรือ BIM Modeler ครับ เพื่อให้เป็นเหมือนใบรับรองมาตรฐานของผู้ที่สอบผ่าน เพื่อใช้เป็นใบรับรองว่ามีความสามารถในการเขียนแบบอาคารโดยใช้เครื่องมือ BIM ได้ครับ

ที่มา : https://www.tpqi.go.th/detail.php?WP=pQygZ3p0GQSgG2rDqYyc4Uuw

หมวดหมู่
News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะเปิดทดลอง การสอบความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ BIM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะเปิดทดลอง การสอบความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ BIM

จัดการทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 63 แบ่งการทดสอบออกเป็น

  • 9.00 – 10.00 น. ข้อเขียน ทำผ่าน Microsoft Form
  • 10.00 – 12.00 น. เขียนโมเดลงานโครงสร้าง และสถาปัตย์ บ้าน 1 ชั้นด้วยโปรแกรมเกี่ยวกับ BIM เช่น Revit, ArchiCAD, Sketch Up
  • พักเที่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน

ทางมหาวิทยาลัย เตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ และมีค่าตอบแทนให้ท่านละ 1,000 บาท
รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน
สนใจติดต่อ อ.ศรันยู 0959466416 ครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/groups/155744068473395/permalink/615781035803027/