หมวดหมู่
News

TOY ARCH จัดให้โหวตงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น 2020

TOY ARCH (Thesis Of the Year in Architecture Award 2020) ได้จัดให้โหวตงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น 2020 ผ่านทางหน้าเพจครับ เข้าไปดูผลงานที่นี่เลยครับ

Architecture เปิดรับผล VOTE ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 – ปิดรับผล VOTE ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคะแนนจากยอด Like ให้กับผลงานที่คุณชื่นชอบ 1 Like= 1 คะแนน

Posted by TOY ARCH Thailand on Thursday, September 24, 2020

ได้แก่
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 194 ชิ้น
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 13 ชิ้น
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 28 ชิ้น
สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ 66 ชิ้น

ติดตามกิจกรรม Thesis in Popular Vote
เปิดรับผล VOTE ในวันที่ 25 กันยายน – ปิดรับผล VOTE ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

โดยคะแนนจากยอด Like ให้กับผลงานที่คุณชื่นชอบ 1 Like= 1 คะแนน; และประกาศผลทุกรางวัล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ facebook TOY ARCH Thailand