หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีคำนวนแผ่นกระเบื้องใน Revit

หลายคนต้องการถอดปริมาณกระเบื้องเพื่อให้ได้จำนวนที่แม่นย […]

หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีเขียนกระเบื้องหลังคาแบบเป็นแผ่นๆ ใน ArchiCAD

โดยทั่วไปเราจะเขียนหลังคาในโปรแกรมสามมิติเป็นแผ่นเรียบแ […]

หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีสร้างกระเบื้องหลังคา และ อุปกณณ์หลังคา ใน ArchiCAD

ใน ArchiCAD เราสามารถสร้างหลังคาแบบละเอียดได้ โดยใช้เคร […]