หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีสร้างโมเดลบันไดวนใน Revit

หนึ่งในองค์ประกอบอาคารที่ทำให้เราปวดหัวเสมอๆ คือ &#8220 […]

หมวดหมู่
Tutorial / How to?

ทริคการเขียนแม่บันไดใน Revit

ในการเขียนแบบไม่ว่าจะ CAD หรือ BIM สิ่งที่ทำให้ไม่ว่าจะ […]