หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่า BIM เหมาะกับการในไปใช้ในงานบ้าน หรือ อาคารขนาดเล็กหรือไม่?

บางคนบอกว่า BIM ไม่เหามะกับงานเล็กๆ เพราะไม่คุ้มค่ากับเ […]