หมวดหมู่
Article

คู่มือการเว้นระยะสำหรับ Physical Distancing

หลังจากเหตุการณ์ COVID-19 ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับเหตุการณ์ครับ รวมถึงความรู้รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น อย่างคู่มืออันนี้ครับ “Manual of Physical Distancing”

เนื้อหาจะเกี่ยวกับการเว้นระยะขั้นพื้นฐานในบริเวณการใช้งานต่างๆ ครับ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบครับ น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานระดับนึงในยุคนี้เลยทีเดียวครับ

เนื่องจากยังเป็นเวอร์ชั่น Draft ข้อมูลบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ

ที่มา: https://issuu.com/djlewis72/docs/200622_manualphysicaldistancing_draft