หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่า เราสามารถทำ BIM งานระบบ ก่อนงาน Interior ได้ ใช่หรือไม่?

ระยะฝ้า ระยะปลั๊กไฟใครทำก่อนได้พื้นที่ก่อนใช่ หรือไม่!! […]