หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่า การนำ BIM ไปใช้ในโครงการ มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ใช่หรือไม่?

ตอบใช่กันหมดเลย มาช่วยกัน ยกตัวอย่างการใช้ BIM ลดภาวะโล […]