หมวดหมู่
Poll

ผลโพล: คุณคิดว่าในองค์กรของคุณยังขาดบุคลากรด้าน BIM หรือไม่?

หลายบริษัทสนใจในการพัฒนาทีมงานให้ทำงานด้วยกระบวนการ BIM […]