หมวดหมู่
News

FREE Webinar : ประยุกต์การใช้งาน Point Cloud ด้วย Drone, Laser Scan กับงานก่อสร้างด้วย Revit

หัวข้อน่าสนใจครับ M Technologies (Thailand) ขอเชิญเข้าร […]

หมวดหมู่
Article

ปูนอินทรีเปิดให้บริการด้าน BIM, INSEE Project Solution

BIM เข้ามามีบทบาทในทุก ECOSYSTEM ของวงการก่อสร้างจริงๆ […]