หมวดหมู่
Tutorial / How to?

การสร้างบัว,วงกบประตู/หน้าต่าง ใน ArchiCAD

การใช้ ArchiCAD เพื่อสร้างบัว,วงกบประตู/หน้าต่าง เพื่อให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการสามารถนำไปทำแบบก่อสร้าง และถอดราคาครับ

ที่มา : ArchiCAD Daily