หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีเขียนแผ่นฝ้า + โครงฝ้าใน Revit

ปกติเราก็จะเขียนฝ้าแค่เป็นแผ่นแปะไปด้านบนห้อง แต่อันนี้ […]