หมวดหมู่
Article

มาทำความเข้าใจ Coordinate รูปแบบต่างๆ ใน Revit

ใครเคยทำงาน BIM แบบที่ต้องมีการเอาไฟล์จากหลายๆ งานมารวม […]