หมวดหมู่
News

Webinar: ปฏิรูปงานสำรวจ และการสร้างแผนที่ Base Map ด้วยโปรแกรมต่างๆใน AEC Collection

วันนี้เรานำเสนอ Webinar ในงานสายใกล้เคียงกันครับ (แต่ยังไม่หลุดเรื่อง BIM นะครับ)

หากคุณต้องสร้างแผนที่ Base Map สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟคู่ขนาน โครงการทางหลวง หรือทางด่วน โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจที่มีอยู่ (อุปกรณ์สำรวจ) หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ (เครื่องสแกนโดรนและเลเซอร์) คุณอาจสนใจเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้

eWorkshop นี้จะแนะนำตั้งแต่เริ่มต้น ว่าคุณมีอุปกรณ์สำรวจหรือไม่ในการสร้างแผนที่ Base Map ถ้ายังไม่มี ทำอย่างไรจะได้ข้อมูลพื้นที่โครงการคร่าวๆมาใช้งานก่อน ขั้นต่อไปหากคุณมีอุปกรณ์สำรวจ เราจะแนะนำคุณเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างแผนที่ Base Map และแนะนำขั้นตอนต่อไปในกระบวนการออกแบบ ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆใน AEC Collection ที่จะเอามาเพื่อรองรับคุณเช่น AutoCAD Map, AutoCAD Raster Design, Infraworks, Civil 3D และ Recap Pro

ที่มา : https://asean.autodesk.com/campaigns/infrastructure-survey-map-thai