หมวดหมู่
Tutorial / How to?

วิธีสร้าง 3D View แบบตัดเฉพาะบางส่วน ใน Revit

โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้คำสั่ง Section Box ในการตัดอาคาร […]

หมวดหมู่
Tutorial / How to?

ทำถนนบนพื้น Contour ด้วย Revit

นอกจากปั้นโมเดลอาคารได้แล้ว Revit ก็สามารถทำพื้นถนนรอบๆ […]