หมวดหมู่
News

เรือที่ขึ้นรูปจาก 3D Print ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เรือชื่อ 3Dirigo สร้างขึ้นโดย University of Maine ในเวล […]