หมวดหมู่
Article

Project Information Requirement (PIR)

ความต้องการข้อมูลของโครงการถูกกำหนดขึ้นจากมาตรฐาน ISO 1 […]

หมวดหมู่
Article

Construction Operations Building Information Exchange (COBie)

Construction Operations Building Information Exchange ( […]

หมวดหมู่
Article

LOG | Level of Geometry

ระดับความละเอียดในการทำงานด้วย BIM ที่แสดงผลทางด้านรูปท […]

หมวดหมู่
Article

แผนการใช้ BIM

การนำ BIM มาใช้ในองค์กรเป็นงานที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จโด […]

หมวดหมู่
Article

IDM | คู่มือนำส่งชุดของข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการ

ข้อมูลสำหรับการส่งมอบนอกเหนือจาก Information Model แล้ว […]

หมวดหมู่
Article

AIM | Model ข้อมูลทรัพย์สินอาคาร

ข้อมูลทรัพย์สินอาคารเป็นความต้องการที่สำคัญหลังจากการส่ […]

หมวดหมู่
Article

PIM | Model ข้อมูลทรัพย์สินโครงการ

นอกจากการใช้ BIM ประกอบงานทางการออกแบบ การวิเคราะห์ แนว […]

หมวดหมู่
Article

AIR | ความต้องการข้อมูลทรัพย์สิน

การจัดการทรัพย์สินมีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการและเป็นคว […]

หมวดหมู่
Article

EIR | รู้จักและความเกี่ยวข้อง

ความต้องการของโครงการเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน ได้เคยทำ […]

หมวดหมู่
Article

ความเชื่อเกี่ยวกับ BIM

จากแนวคิดที่ไม่ขึ้นกับความนิยมของยุคสมัยของบทความนี้ มี […]