หมวดหมู่
Article

การสร้าง BIM Execution Plan (BEP)

ทุกโครงการ BIM ควรมี BEP เสมือนเป็นธรรมเนียมสำหรับปฏิบั […]

หมวดหมู่
Article

BIM Execution Plan (BEP) คืออะไร?

เอกสารสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารโครงการเพื่อบริหารจัดกา […]

หมวดหมู่
Article

Exchange Information Requirements (EIR)

BIM Level 2 ของประเทศอังกฤษที่ระบุการทำงานและการจัดการส […]

หมวดหมู่
Article

BIM Protocol

มาตรฐานของ BIM มีการขยายความและคำอธิบายเพื่อสนับสนุนและ […]

หมวดหมู่
Article

BIM Manager | เริ่มต้นจากบทเรียน

เมื่อย้อนกลับไปจากความรุ่งเรืองของ BIM ในปี 2003 ที่วงก […]

หมวดหมู่
Article

Federated Model | แนวคิดของการทำงานร่วมกัน

รูปแบบการสร้าง Model เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นแนวทางที่ค […]

หมวดหมู่
Article

BIM – Single Model 2/2

ในการทำงานตามรูปแบบประเภณีนิยมที่เอกสารประกอบการทำงานอ้ […]

หมวดหมู่
Article

BIM – Single Model 1/2

การสื่อสารระหว่างข้อมูลใน Model เป็นสาระที่ถูกนำมาใช้เพ […]

หมวดหมู่
Article

BIM Model | แนวคิดในการใช้งาน

เรื่องของการใช้ BIM Model ในการทำงานมีแนวคิดที่แตกต่างจ […]

หมวดหมู่
Article

Level of Development (LOD) คืออะไร?

พัฒนาการของ BIM Model ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจะกล่าวอ้า […]