หมวดหมู่
News

เทรนด์การออกแบบ… บ้าน-เมืองไทย หลัง COVID-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร

ชวนตกแต่งบ้านสานสายใยเนื่องในวันแม่ กับ คุณไพทยา บัญชากิติคุณ สถาปนิกชื่อดัง ผู้ก่อตั้ง ATOM design ในประเด็น เทรนด์การออกแบบบ้าน-เมืองไทย หลัง COVID-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00น.
พบกับ… คุณไพทยา บัญชากิติคุณ, ATOM design

ที่ 96.5 FM MCOT

https://thinkingradio.mcot.net/vlive?fbclid=IwAR0z0KZIKdVS0c3rDMWMfqLszQi0zylxRgBAmTz3G1A2FAH4rene7Tj3uAM

หมวดหมู่
Article

แนวการทำงานแบบ New Design for New Normal

บทสัมภาษณ์ คุณปอย แห่ง Atom Design สถาปนิกผู้มีส่วนช่วยผลักดัน BIM ในประเทศไทย

ไปดูกันว่า Digital Construction ได้ช่วยอะไรในการออกแบบกับสถานการณ์ New Normal ครับ

Credit: ConnectTheDots Podcast